Publiceren

Redactiebeleid

Bijdragen van leden en niet-leden aan INzicht in de vorm van ingezonden brieven en artikelen zijn van harte welkom.
In elke editie worden de thema’s en onderwerpen van het volgende nummer aangekondigd.
Artikelen die buiten deze onderwerpen vallen worden in overleg opgenomen of leiden mogelijk tot een thematische keuze voor een van de volgende edities.
De artikelen dienen inhoudelijk over NLP en aanverwante actuele onderwerpen te gaan en geen openlijke of verhulde reclame te bevatten. Wel is het mogelijk om op verzoek in aansluiting op het artikel een advertentie te plaatsen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij, brieven of mededelingen te weigeren of in te korten.

Voor plaatsing van een artikel gelden bepaalde grafische eisen.
 • Redactionele artikelen
  De artikelen kunnen aangeleverd worden in platte tekst (.txt), rtf, of Word (.doc) zonder opmaak, bij voorkeur niet in PDF.
  Het meeleveren van toepasselijke grafische bestanden in .JPG wordt op prijs gesteld.
  Het grafische bestand is voor hele pagina bij voorkeur niet kleiner dan 750 KB in Grijzen- of 2250 KB in Kleuren.

 • Vaste Rubrieken
  Vaste rubrieken beslaan ongeveer een pagina van INzicht, dat wil zeggen: tussen 600 en 650 woorden. De rubrieken kunnen aangeleverd worden in platte tekst (.txt), of Word (.doc) zonder opmaak.
  Het meeleveren van toepasselijke grafische bestanden in .JPG:
  Bestand voor hele pagina niet kleiner dan 750 KB in Grijzen- of 2250 KB in Kleuren wordt op prijs gesteld. Bij kleinere maat van illustraties zijn de bestanden proportioneel ook minder groot in KB's.

Sluitingsdatum edities

Voorjaarsnummer: 15 februari
Zomernummer: 15 mei
Herfstnummer: 15 augustus
Winternummer: 15 november


e-mail: inzicht@nvnlp.nl

Disclaimer

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden advertenties te weigeren