Ledenvergadering

De NVNLP organiseert twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering.

De laatst gehouden ALV was een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Het stond in het kader van aanvulling en verniewing van het huidige bestuur.

Door ziekte van een lid van het oude bestuur was er dringend behoefte aan nieuwe bestuurleden. Deze ALV ging voor het grootste gedeelte over de presentatie van kandidaten en benoemen van nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur. Op dinsdag 13 juni 2017 is in Hotel De Bergse Bossen, Traaij 299 te Driebergen een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen.

Het nieuwe Dagelijks Bestuur bestaat uit Paul Flier, voorzitter, Jolie Lancker, penningmeester en Martin van Wanrooij, secretaris.

De agenda, onderliggende stukken en de samenvatting van deze notulen zijn te downloaden van het gedeelte Alleen voor leden op deze website.