Klachtenprocedure

Voor leden staat de klachtenprocedure van de NVNLP open. Diegenen, die van mening zijn dat een NVNLP opleidingsinstituut of een door haar ingehuurde trainer niet voldoet aan de maatstaven die het instituut zelf naar de betrokkene heeft te kennen gegeven of in haar PR heeft gepubliceerd, kunnen bij het bestuur van de NVNLP een klacht indienen.

De klachtenprocedure kan worden aangevraagd bij het Secretariaat. De tekst kan ook gedownload worden van het gedeelte van de website alleen toegankelijk voor leden (Downloaden ALV-documenten).