Lidmaatschap

In Nederland wordt op vier niveaus opleidingen gegeven in NLP.:
  1. NLP - Practitioner
  2. NLP - Master Practitioner
  3. NLP - Post Master
  4. NLP - Trainer
De criteria waar deze opleidingen minimaal aan moeten voldoen zijn door de NVNLP omschreven. Zij worden op de volgende pagina's gepubliceerd. Slechts die opleidingsinstituten die hun opleidingen staven naar deze criteria worden door de NVNLP als bonafide geaccepteerd en kunnen als zodanig geregistreerd worden bij de vereniging. Bij de certificering van opleidingen van bij de NVNLP aangesloten instituten kan het waarborg van de NVNLP op het certificaat worden vermeld indien deze NLP opleidingen zijn geaccrediteerd.

De NVNLP raadt eenieder die een opleiding in NLP wil volgen zich op de hoogte te stellen van de criteria die het instituut van keuze hanteert.

Kijk naar de lijst van geregistreerde opleidingsinstituten om te zien welk aangesloten instituut in uw omgeving voldoet aan de criteria.

Lidmaatschap is voorbehouden aan degenen die een NLP-Practitioneropleiding volgen of met goed gevolg hebben afgerond bij een bij de NVNLP aangesloten instituut.