Trainer opleiding

Minimum-criteria
 1. Vereiste opleiding
  • HBO equivalent
  • NLP Practitioner diploma/certificaat
  • NLP Master-Practitioner diploma/certificaat
  • NLP Trainer diploma afgegeven door een door de NVNLP en/of internationaal erkende Trainersopleiding.

 2. Vereiste kwaliteiten
  • Onderschrijft de vooronderstellingen van NLP.
  • Deskundig in conflicthantering, is stressbestendig en congruent.
  • Beschikt over een algemene basiskennis op het gebied van psychologie, sociologie en filosofie.
  • Inzicht en beheersing m.b.t. het NLP Practitioner en NLP Master Practitioner materiaal.
  • Vaardigheid in het demonstreren van de NLP Practitioner en Master Practitioner technieken, getoonde flexibiliteit en inventiviteit.
  • Kundigheid in het overdragen van het NLP Practitioner en Master Practitioner materiaal en de bijbehorende technieken (didactische vaardigheid).
  • Kundigheid in interventie (methodieken), één op één en één op groep, herkennen en kunnen hanteren van projectie, overdracht en tegenoverdracht.
  • Ervaring met het werken in groepen en kennis van groepsdynamica.

 3. Vereiste ervaring
  Als basis eis voor het zelfstandig een (certificerende) NLP-opleiding te mogen geven moet de trainer gerekend vanaf de eigen Practitioneropleiding minimaal 5 jaar actieve ervaring met NLP hebben. Indien minder: dan is een trainersachtergrond -of docentschap in het onderwijs- vereist.

  Voor het zelfstandig geven van een NLP Practitioner opleiding:
  • Minimaal 2 maal als aspirant trainer zijn opgetreden bij een NLP Practitioner.
  • Minimaal 1 maal als aspirant trainer bij een NLP Master-Practitioner.
  • Ten minste 1 keer onder eigen verantwoordelijkheid een volledige NLP Practitioner opleiding hebben gegeven om uiteindelijk een eigen certificerende NLP Practitioner opleiding te mogen geven.

  Voor het zelfstandig geven van een NLP Master Practitioner opleiding:
  • Minimaal 2 maal opgetreden als aspirant trainer bij een NLP Practitioner opleiding.
  • Minimaal 2 maal opgetreden als aspirant trainer bij een NLP Master-Practitioner opleiding.
  • Ten minste 1 keer onder eigen verantwoordelijkheid een volledige NLP Master-Practitioner opleiding hebben gegeven om uiteindelijk een eigen certificerende NLP Master-Practitioner opleiding te mogen geven.

  Het aspirant-trainerschap houdt o.a in dat de aspirant-trainer regelmatig als co-trainer optreedt en geheel zelfstandig één of meerdere dagdelen van het programma invult onder supervisie van de trainer, meerdere keren de dagopening en -sluiting verzorgt, subgroepjes begeleid, oefenavonden coördineert, daarbij aanwezig is en feedback geeft aan cursisten.
De specifieke normen en opleidingseisen van de gekwalificeerde instituten zijn maatgevend doch moeten minimaal voldoen aan bovenstaande kwalificaties.