Adverteren

Advertenties kunnen geplaatst worden in het formaat van een hele, een halve of een kwart pagina. Een pagina is iets kleiner dan een standaard A4.

De exacte advertentieformaten bedragen:
Hele pagina: 160 mm x 260 mm,
Halve pagina: 160 mm x 127 mm of 75 mm x 260 mm.
Kwart pagina: 127 mm x 75 mm.
De advertentie bij voorkeur aanleveren in een van de volgende formaten: PDF, EPS, JPG, TIF, PS, Quark (met steunbestanden).

Als de redactie de advertentie vanuit een ander formaat moet opmaken worden de kosten hiervan in rekening gebracht.


Advertentietarieven NVNLP-leden

Advertentietarieven niet-leden

Sluitingsdatum edities:
Voorjaarsnummer: 15 februari
Zomernummer: 15 mei
Herfstnummer: 15 augustus
Winternummer: 15 november