Master Practitioner opleiding

NLP TECHNIEKEN
 1. Metaprogramma's
  Ontlokken, calibratie, toepassing, wijziging en flexibiliteit.
  De 4 basis metaprogramma’s: introvert/extravert, sensor/ intuitor, feeler/thinker, judger/perceiver.
  Afgeleide en/of aanvullende metaprogramma's: benaderen/vermijden, intern/ extern referentiekader, mogelijkheid/noodzaak, globaal/specifiek, overeenkomst/ verschil, time sort en oriëntatie, opties/procedures, zelf/anderen, pro-actief/ reactief, primair interesse filter, overtuiging sort en tijdkader.

 2. Waarden (Criteria)
  Opvragen, kalibreren, verhelderen, toepassing, wijzigen.
  Benader- en vermijdwaarden, instrumentele- en eindwaarden, waarden hiërarchie. Waarden systematiek.

 3. Overtuigingen
  Ontdekken, installeren, toepassen, verfijnen en veranderen.
  Mate van zekerheid, mate van affirmatie.
  Kernovertuigingen, overtuigingssystemen.

 4. Uitbreiding Strategieën
  Stroomlijnen en installatie, verhelderen en alternatieven.
  Geneste TOTE's.
  Emoties: Structuur, relaties en beheersing.

 5. Uitbreiding Submodaliteiten
  Toegang verkrijgen, patroonherkenning en verandering. Tijdelijke submodaliteiten, ruimtelijke submodaliteiten, drempelpatronen, compulsion blow-out, foreground/background.

 6. Uitbreiding Tijdlijn-patronen
  Ontdekken, genereren, gebruik, modificatie.
  Verandering van emoties, verandering van tijdlijnen.
  Meervoudige tijdlijnen, re-imprinting, compelling future.

 7. Uitbreiding taalpatronen
  SOM-patronen, intonatie-patronen; verankerde opdrachten, bedekte verandering van sub-modaliteiten, inductieve en deductieve taaltechnieken.

 8. Uitbreiding Miltonwerk
  Inductie methodieken, patrooninterruptie, overspoelen, verwarring, overload.
  Meervoudig ingebedde metaforen.

 9. Modelleren
  Ontlokken, verklaren, replicatie, overdracht en gebruik.
  Modelselectie, ontleden en afbakenen, informatie reductie en synthese.
  Inside en outside modeling, contrastieve analyse.
  Modelformatie, transfer, gebruik en test, modelleerverslag.

 10. Uitbreiding patronen en technieken
  Sliding ankers, contextual marking, logische levels en typering, structuur en alignement, decision destroyer.

 11. Basis-presentatievaardigheden.
  Presentatie-ontwerp, groepsrapport, Satir-categorieën, congruentie, feedback.